Dengue: descarte irregular de lixo dificulta combate ao Aedes Aegypti